horecapayroll.net

Horeca payroll

Welkom op de website met uitleg en informatie over de dienstverlening payroll in en voor de horeca in Nederland.

Misschien loopt u als horecaondernemer en/of werkgever in de horeca met de gedachte uw horecamedewerkers geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf, die de horeca snapt, onder te brengen. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u daarom allereerst hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in en voor de horeca in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan misschien nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg over payroll in en voor de horeca in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll voor en in de horeca aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw horecazaak, CAO of horecamedewerkers en de bijbehorende payrolltarieven in de horeca in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor de horeca aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll in de horeca?

Bij payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap van uw horecapersoneel aan een payrollbedrijf uit. Dit betekent dat u bij payroll uw (gehele) salaris- en personeelsadministratie, bijbehorende verplichtingen en financiële arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s aan een payrollbedrijf overdraagt. Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de horeca in Nederland speelt!

U blijft bij payroll o.a. nog wel steeds zelf degene die uw (nieuwe) horecamedewerkers werft en selecteert, hen begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is. Daarnaast verzorgt u bij payroll ook nog steeds zelf de planning (roosters e.d.), onderhoudt u het dagelijks contact met uw horecamedewerkers en bewaakt u de kwaliteit en het functioneren van uw horecapersoneel binnen uw horecazaak, c.q. werkvloer. Kortom, ook bij payroll blijft u dus gewoon ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw horecazaak.

Met payroll least/huurt u dus als het ware uw eigen horecapersoneel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw horecazaak overhoudt, is dit dan ook voor veel horecaondernemers en/of werkgevers in de horeca in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar horecamedewerkers naar payroll over te zetten (er zijn daardoor in Nederland al momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers werkzaam). Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in en voor de horeca in Nederland voor u, uw horecazaak en personeel bij ons aan!

Waarom payroll in de horeca?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een horecaondernemer en/of werkgever in de horeca in Nederland afkomen. Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin allemaal te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied kunt overzien. Een oplossing voor u is dan misschien payroll!

Een payrollbedrijf wordt bij payroll administratief én juridisch de werkgever van uw horecamedewerkers. Zij draagt o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch bij payroll nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw horecapersoneel van payroll merkt, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, Sinterklaas, kerstpakketten, jubileums, scholing en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk bij payroll gewoon allemaal nog steeds uw verantwoordelijkheid.

Voor wie is payroll in de horeca interessant?

Voor iedere horecaondernemer, die personeel in Nederland in dienst heeft, is payroll interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten of seizoenskrachten zijn. De zorg van een horecaondernemer bij personeel is de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van horecamedewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist arbeidscontract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon moet op tijd en correct worden uitbetaald, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven. Tenslotte bent en blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor de afdrachten aan allerlei vaak bureaucratische Nederlandse instanties.

Hoe lang of kort een horecamedewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw horecamedewerkers bij ons te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Wat kost payroll in de horeca?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw horecamedewerker u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in de horeca in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties in Nederland door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een horecamedewerker u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll bij ons wel. Niets is namelijk voor een horecaondernemer en/of werkgever in de horeca in Nederland zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden in de horeca, dan bent u sowieso met horeca payroll 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden/detacheren laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij van horeca payroll kunnen elke horecaondernemer en/of werkgever in de horeca in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf en personeel over de dienstverlening payroll in en voor de horeca in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor de horeca aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in en voor de horeca

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden hun payrolldiensten ook in de horeca aan. Naast wij van horeca payroll zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling (nu Payroll Select), ook in payroll voor bedrijven, zoals restaurants, cafés en hotels, in de horeca gespecialiseerd. Zij hebben hierdoor gezamenlijk enkele 1.000en medewerkers bij diverse horecabedrijven in verschillende plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in en voor de horeca

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de horeca in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de horeca

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van horeca payroll met payroll uw personeels- en salarisadministratie van uw horecazaak voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit, dan wanneer u uw horecamedewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll in de horeca als voordeel, aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in de horeca veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor de horeca samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll in de horeca gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw horecazaak met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw horecazaak. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw horecazaak, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw horecawerknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll in de horeca voor hen verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de horeca

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn met payroll bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw horecamedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u met payroll in de horeca als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw horecazaak met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll in de horeca.

Minder administratie met payroll in de horeca

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll in de horeca. Dit betekent dat u dus met payroll in de horeca als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in de horeca te maken heeft. U heeft immers met payroll geen horecapersoneel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll in de horeca

Uw huidige en/of nieuw geworven horecamedewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw horecamedewerkers is. U heeft met payroll namelijk geen horecapersoneel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll in de horeca

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) horecamedewerkers in de horeca bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw horecamedewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw horecapersoneel bij payroll geregeld. U ziet aan uw horecamedewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw horecamedewerkers en horecazaak verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in en voor de horeca in Nederland voor u, uw horecazaak en personeel bij ons aan!